Socialnämnden 5 september

Publicerad 2018-09-14

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2018-09-05
Anslaget sattes upp: 2018-09-14
Sista dag för överklagande: 2018-10-05
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Hanna Samuelsson
Anslaget tas ned dagen efter sista dag för överklagande.