Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd 17 september 2018

Publicerad 2018-10-08

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2018-09-17
Anslaget sattes upp: 2018-10-08
Sista dag för överklagande: 2018-10-29
Förvaringsplats för protokollet: Tekniska förvaltningen, Motala kommun
Anslaget av: Marion Johansson
Anslaget ta sned dagen efter sista dag för överklagande.