Kultur- och utbildningsnämnden 3 september

Publicerad 2018-09-07

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2018-09-03
Anslaget sattes upp: 2018-09-07
Sista dag för överklagande: 2018-09-28
Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och utbildningsförvaltningen
Anslaget av: Katarina Andersson
Anslaget tas ned dagen efter sista dag för överklagande.