Kommunstyrelsens presidium 29 augusti 2018

Publicerad 2018-09-03

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2018-08-29
Anslaget sattes upp: 2018-09-03
Sista dag för överklagande: 2018-09-24
Anslaget av: Christina Andersson
Anslaget tas ned dagen efter sista dag för överklagande.