Socialnämndens utskott 30 maj

Publicerad 2018-06-07

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2018-05-30
Anslaget sattes upp: 2018-06-07
Sista dag för överklagande: 2018-06-28
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Jennifer Tåhlin
Anslaget tas ned dagen efter sista dag för överklagande.