Socialnämndens utskott 30 maj

Publicerad 2018-06-01

§ 56 är justerad. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2018-05-30
Anslaget sattes upp: 2018-06-01
Sista dag för överklagande: 2018-06-22
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Jennifer Tåhlin
Anslaget tas ned dagen efter sista dage för överklagande.