Överförmyndarnämnden 2018-06-12

Publicerad 2018-06-14

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2018-06-12
Anslaget sattes upp: 2018-06-14
Sista dag för överklagande: 2018-07-08
Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Motala
Anslaget av: Martin Berry
Anslaget tas ned dagen efter sista dag för överklagande.