Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd 21 maj

Publicerad 2018-06-04

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2018-05-21
Anslaget sattes upp: 2018-06-04
Sista dag för överklagande: 2018-06-24
Förvaringsplats för protokollet: Motala kommunhus
Anlaget av: Martin Berry