Kultur- och utbildningsnämnden 4 juni

Publicerad 2018-06-04

§ 86 är justerad. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2018-06-04
Anslaget sattes upp: 2018-06-04
Sista dag för överklagande: 2018-06-25
Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och utbildningsförvaltningen
Anslaget av: Katarina Andersson
Anslaget tas ned dagen efter sista dag för överklagande.