Kommunstyrelse 2018-06-13 omedelbara justeringar

Publicerad 2018-06-14

§§ 120-121 är justerade. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2018-06-13
Anslaget sattes upp: 2018-06-14
Sista dag för överklagande: 2018-07-05
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Martin Berry
Anslaget tas ned dagen efter sista dag för överklagande.