Kommunstyrelse 16 maj

Publicerad 2018-05-31

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2018-05-16
Anslaget satte upp: 2018-05-31
Sista dag för överklagande: 2018-06-21
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Martin Berry
Anslaget tas ned dagen efter sista dag för överklagande.