Kommunfullmäktige 28 februari

Publicerad 2018-03-13

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2018-02-28
Anslaget sattes upp: 2018-03-13
Sista dag för överklagande: 2018-04-03
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Hanna Samuelsson
Anslaget tas ned dagen efter sista dag för överklagande.