Vuxenutbildning svenska för invandrare SFI etnicitet

SFI Svenska för invandrare

Svenska för invandrare SFI är en introduktionsutbildning i svenska språket och det svenska samhället. 

Du har rätt att delta om du:

  • Kommer från ett annat land och behöver lära dig svenska
  • Är över 16 år
  • Har uppehållstillstånd i Sverige
  • Är folkbokförd i Vadstena kommun

Utbildningen ges i närliggande kommuner.

KONTAKT

Studie- och yrkesvägledare i Motala kommun 
Växel: 0141-22 50 00