Elev med dator

Nu digitaliserar vi skolan!

Publicerad 2018-09-10

Nu kommer alla elever i grundskolan att erbjudas
ett personligt digitalt lärverktyg. Detta för att leva
upp till läroplanens mål och skapa goda förutsättningar
till ett utvecklat lärande genom kunskapssökande,
kommunikation och kreativt skapande.

Skolverket har fått regeringens uppdrag att främja digitaliseringen
av den svenska skolan och över hela Sverige
genomförs nu ett omfattande arbete med att planera för
en digital lärmiljö.

Kommunfullmäktige i Vadstena har beslutat att barn och
elever inom den pedagogiska verksamheten ska få tillgång
till digitala lärverktyg och en lokal it-plan (informationsteknik)
med de pedagogiska målen är fastställd.

Eleverna kommer att få kvittera ut en egen lånedator när
de börjar i årskurs 1, årskurs 4 och årskurs 7. Först ut är högstadiet nu i höst och kommande år fortsätter satsningen på låg- och mellanstadiet. Även barnen i förskolan och eleverna i förskoleklassen kommer att få tillgång till digitala lärverktyg.

- Det är viktigt att både barn och elever förstår hur digitaliseringen påverkar samhället och individen och att de lär sig att hantera den nya tekniken, framhåller bildningschef Johan Wernström.

Kultur- och utbildningsnämnden har bestämt att lånedatorn fås som gåva efter tre år och skoledningen hoppas nu att detta ska bidra till att eleverna kommer att ta stort ansvar för utrustningen.