överförmyndare

Vill du bli god man – hör av dig till överförmyndarkansliet

Publicerad 2017-11-02

Du tycker om att hjälpa andra människor. Du har bra koll på vardagsekonomi. Du gillar nya utmaningar. Då kanske du ska bli god man? Hör av dig till Motala kommuns överförmyndarkansli så får du veta mera.

Foto: Sussie Slotter

Hans Nilsson och Annelie Willén är överförmyndarhandläggare. De jobbar på överförmyndarkansliet, som ansvarar för verksamheten i Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshög.

I deras arbete ingår bland annat att rekrytera gode män och se till att de får den stöttning och utbildning som behövs.

Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet som kontrollerar att uppdraget går rätt till gentemot huvudman, alltså den person som får hjälp av en god man.

– Vi tillsätter gode män och vi har tillsyn av deras insatser. Det är en trygghet för såväl huvudman som anhöriga och gode män att vi har en tillsyn. Vi är en myndighet med lagkrav och vi måste jobba efter lagen, säger Annelie Willén.

Skicka in intresseanmälan

Just nu finns det omkring 500 gode män i verksamheten. Men det behövs alltid fler och överförmyndarhandläggarna uppmanar människor att skicka in en intresseanmälan.

– Alla som skickar in en intresseanmälan kallas till en intervju- och informationsträff. Den tar cirka en timme och här får man information om vilka åtaganden en god man har gentemot kommunen och huvudmannen, säger Hans Nilsson.

Han betonar att en intresseanmälan är just det – en anmälan om intresse. Den är inte bindande och de som känner att godmanskap inte är något för dem kan meddela det.

Överförmyndarkansliet erbjuder rådgivning

– Man står inte ensam där ute. Den som väljer att bli god man får grundläggande kunskaper, webbutbildning och en erfaren mentor.

Överförmyndarkansliet är inte den gode mannens arbetsgivare, men bistår med rådgivning och utbildning.

– Vi kan ge råd och tips, men vi är till för huvudmännen. Vi ser till att de inte lider några rättsförluster eller annan skada, säger Annelie Willén.

Vad gör en god man?

En god man tar tillvara en annan persons juridiska och ekonomiska rättigheter. Godmanskapet delas in i tre delar: bevaka rätt, förvalta egendom, sörja för person. Uppdraget kan innefatta alla tre delar, två eller bara en del.

Förutom att sköta ekonomin kan det handla om ansökning av bostadsbidrag, lämna in överklaganden, ansöka om skuldsanering eller husförsäljning.

– Utmaningen är att inte göra för mycket. Att hjälpa till att flytta, handla eller att skjutsa ingår till exempel inte. Väljer man att ändå göra det så ligger det utanför uppdraget, säger Hans Nilsson.

Vem kan bli god man?

Du ska ha en ordnad privatekonomi, inte vara dömd, ha kunskap om det svenska samhället och kunna uttrycka dig på svenska i tal och skrift.

– De som väljer att bli gode män har alltid en vilja att hjälpa till, säger Hans Nilsson.

Han menar att det nog är viktigt att den som ansöker om att bli god man känner "jag har tid och jag vill göra det här".

– Rätt personer är de som innerst inne tycker att det är intressant och utmanande att hjälpa andra, säger Annelie Willén.

Vilken ersättning får en god man?

– Att vara god man är ett frivilligt uppdrag. God man får ingen lön men har rätt till en skälig ersättning för utfört uppdrag. Ett vanligt arvode ligger runt 9 000-12 000 kronor per år, före skatt och det kan vara både lägre och högre från år till år beroende på vad man behövt göra i uppdraget, säger Hans Nilsson.

Vem kan få en god man?

Det finns många olika anledningar till att en person får en god man. Vanligaste orsaken är att en person inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller ta hand om sig själv. En person med funktionsnedsättning kan få en god man som till exempel sköter kontakten med myndigheter.

Läs mer om vad en god man gör

Skicka e-post till överförmyndarkansliet