It-samordnare Anton Stolt

Socialförvaltningen utvecklas digitalt

Publicerad 2018-03-07

Socialförvaltningen i Vadstena kommun ser över möjligheterna att utveckla förvaltningens verksamheter digitalt. Sedan januari arbetar den nye it-samordnaren Anton Stolt med uppdraget.

Sedan årsskiftet finns en ny tjänst inom socialförvaltningens stab. Anton Stolt arbetar som it-samordnare och inledningsvis har han som uppgift att inventera tillgången på wi-fi (trådlöst internet) på samtliga kommunala boenden. Det gäller alltså för både kommunens äldre- och LSS-boenden. Enligt planeringen ska de boende förhoppningsvis kunna erbjudas tillgängligt wi-fi i de allmänna utrymmena innan sommaren. Anton ska se över lokalerna och skapa sig en bild av vilken utrustning som behöva. Sedan kommer samverkan att ske med kommunens it-avdelning för att färdigställa satsningen.

Gruppen av äldre som är uppkopplade i vardagen växer och det finns en efterfrågan på anslutning till internet inom kommunens boenden, både från de som bor där och deras närstående. Många äldre har behov av att ha kontakter via internet. Det kan exempelvis handla om att ha videosamtal med barn och barnbarn som bor en bit bort. Det utvecklas även appar kontinuerligt för äldre och funktionshindrade, vilka kan vara bra att använda i vardagen.

Det pågår ett aktivt arbete med digitalisering inom socialförvaltningen och flera andra kommuner jobbar med samma fråga. Främst riktar man in sig på äldreomsorgen och diskussioner förs bland annat om en nyckelfri hemtjänst, möjlighet att använda nattkamera samt utveckling av hemtjänstens planeringssystem.
Anton upplever att frågan om digitalisering är viktig och att både politiker och tjänstemän är genomgående positiva till att arbetet är påbörjat.