Miniräknare budget ekonomi bidrag pengar

Är du intresserad av att bli god man eller förvaltare?

Publicerad 2017-05-11

Överförmyndarkansliet söker efter personer som vill göra en insats. De behövande  kan till exempel vara personer med demens, psykiska sjukdomar eller funktionshinder.

Vill du vara med och göra en insats? Skicka då in en intresseanmälan till överförmyndarkansliet så bokas du in på en tid för information/intervju.

Mer information och intresseanmälansblankett