utbildning svenska för invandrare sfi

Nya riktlinjer för bistånd till ensamkommande ungdomar

Publicerad 2017-12-18

I början av december beslutade Vadstena kommuns politiska ledning att tillsätta en arbetsgrupp med tjänstepersoner för att utreda kommunens möjligheter att pröva förutsättningarna för ensamkommande ungdomar över 18 år att bo kvar i kommunen. Flera politiska partier har nu valt att ta fram ett gemensamt förslag på riktlinjer för bistånd till boende.

Vadstena kommun fullföljer sina skyldigheter enligt socialtjänstlagen när det gäller ensamkommande barn och ungdomar. Kommunens handläggare följer även övriga lagar och förordningar, och tillämpar dessa med gott omdöme. Sveriges kommuner har också vissa lagliga möjligheter att ge bistånd och då bör det enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) finnas ett politiskt ställningstagande med framtagna principer för fördelning av bistånd.

Undertecknande partier i Vadstena kommun har idag måndag 18 december kommit överens om att föreslå kommunstyrelsen besluta att anta nya riktlinjer för bistånd till av kommunen erbjudet boende (enligt 4 kap. 2§ SoL) som innebär att ensamkommande ungdomar över 18 år kan ges möjlighet att bo kvar i Vadstena kommun om de uppfyller följande:

1. Är ensamkommande under asylprocess fram till slutligt beslut.
2. Tillhör socialnämndens ansvar eller vistas i kommunen.
3. Bedriver aktiva studier inför gymnasium eller nationellt gymnasieprogram.
4. Gäller t o m att de gått färdigt nationellt gymnasium, dock max 4 år.
5. Omprövning sker varje halvår

- Dessa riktlinjer avser att både upprätthålla kommunens skyldigheter om opartiskhet och saklighet och att inom ramen för möjligheter tillvarata humanitära aspekter. Detta har varit vägledande för vårt ställningstagande, menar Anders Hedeborg (S) kommunstyrelsens ordförande.

Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna i Vadstena kommun