eld lågor brand

Brandrisk i Östergötlands län

Publicerad 2018-05-21

Den senaste tidens varma och torra väderlek har medfört att det är mycket torrt i skog och mark, vilket innebär stor brandrisk i länet.

För att undvika bränder rekommenderar Länsstyrelsen Östergötland, tillsammans med övriga aktörer i Samverkan Östergötland, följande:

 • Gör inte upp öppen eld, vare sig i skog och mark eller på villatomter.
 • Använd inte fyrverkeripjäser.
 • Kontrollera noga så att gnistor eller varma maskindelar inte antänder något när du arbetar med maskiner utomhus.
 • Använd inte engångsgrillar utan fasta iordningsställda grillplatser.
 • Utomhusgrillar i trädgårdar kan användas med försiktighet och under eget ansvar.
 • Släng aldrig glödande cigarettfimpar på marken.
 • Om du upptäcker en brand i skog och mark, larma snabbt 112 och meddela position för branden.

Läs mer hos Räddningstjänsten Östra Götaland eller din kommuns hemsida.

Samverkan Östergötland

Samverkan Östergötland består av myndigheter, kommuner och andra organisationers samverkan som sker inom samhällets krisberedskap i Östergötlands län. Samverkan syftar till att resurserna ska användas effektivt och ansvarsfullt. Samarbetet präglas av öppenhet och ömsesidigt utbyte mellan organisationerna för att skapa trygghet, säkerhet och hälsa för de personer som bor, vistas eller verkar i Östergötland.

Samverkande aktörer:

 • Länsstyrelsen Östergötland
 • Länets 13 primärkommuner
 • Räddningstjänsten Östra Götaland
 • Polisområde Östergötland
 • Region Östergötland
 • Försvarsmakten
 • SOS-Alarm
 • Övriga av händelsen berörda organisationer

Läs mer på Samverkan Östergötlands hemsida.