Gitarr musik

Avgifter inom kulturskolan

Avgifter inom kulturskolan fastställs av av kultur- och utbildningsnämnden och kan ändras. 

Fakturor skickas ut i oktober respektive februari månad.
Har eleven deltagit tre möjliga gånger debiteras avgift för hela terminen!

Musik

400 kronor per termin
Instrumenthyra 200 kronor per termin

Kostnader för spelböcker visst förbrukningsmaterial tillkommer!

Bild& Form

300 kr per termin

Dans

300 kr per termin

Ljud&Ljus

Gratis

Knyppling

Gratis

Syskonrabatter

Från andra syskonet: 75% av terminsavgiften

Från tredje syskonet 50% av terminsavgiften

Fakturor skickas ut terminsvis i oktober respektive. februari. Frågor om avgifter och fakturor: expeditionen 0143-152 09

Kontakt

Kulturskolan
Telefon expedition: 0143-152 09
Besöksadress:
Borgmästargatan, Petrus Magni skola
Skicka e-post till Kulturskolan

Maria Jönsson
Verksamhetschef
Telefon: 0143-150 30
Skicka e-post till Maria Jönsson