Balett

Kulturskolan

På kulturskolan i Vadstena har du möjlighet att lära dig spela ett instrument, ägna dig åt dans eller bildskapande. Vi har aktiviteter för olika åldrar, från förskoleklass till och med gymnasiet.

Följande inriktningar finns inom kulturskolan

  • Spela intrument och ensemblespel
  • Bild & form
  • Dans

Åldrar

De olika aktiviteterna vänder sig till olika åldrar. Se under respektive inriktning.

Föräldrar

Som förälder kan du vara med och stötta verksamheten på olika sätt. Du får gärna vara med och spela i någon av våra orkestrar!

Kontakt

Kulturskolan
Fritidschef: 150 56
Expedition: 152 09
Besöksadress:
Borgmästargatan
Skicka e-post

Genom vår interaktiva karttjänst kan du söka information om skolor, detaljplaner och besöksmål i Vadstena kommun.