Gågatan Storgatan gata

Val 2018

I Sverige röstar vi vart fjärde år om vilka som ska företräda oss i riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige. Du röstar på partier och, om du vill, en nominerad kandidat. Efter valresultatet fördelas mandat och antal ledamöter för varje politiskt parti. Detta år, 2018, är valdagen söndagen den 9 september.

Vem får rösta?

För att få rösta i riksdagsvalet måste du ha fyllt 18 år senast valdagen, söndagen den 9 september. Du ska vara svensk medborgare och någon gång ha varit folkbokförd i Sverige, uppger Valmyndigheten.

För kommun- och landstingsval finns andra regler. Du måste inte vara svensk medborgare, men du ska vara skriven i Sverige, i vissa fall i mer än tre år.

Det svenska valsystemet

Valsystemet grundar sig på allmän och lika rösträtt och att valen ska vara fria, hemliga och direkta.

Identitet
Du måste kunna styrka din identitet exempelvis med giltig ID-handling som till exempel körkort, ID-kort, pass eller tjänstelegitimation, vara känd av röstmottagaren eller ha en person med dig som går i god för dig och som har ID-handling. Röstkortet i sig gäller inte som ID-handling.

Lika rösträtt
Alla väljare har lika rätt att påverka valresultatet, det vill säga en röst per person.

Fria val
Ingen annan får bestämma vad väljaren ska rösta på.

Hemliga val
Det du röstar på är hemligt, dvs ingen ska få veta vilket parti eller vilken person du vill ska företräda dig.

Direkta val
Väljarna utser direkt. De som sitter i till exempel riksdagen eller i kommunfullmäktig är direktvalda av folket.

På vilka sätt kan man rösta?

 • i din vallokal på valdagen
 • förtidsrösta i röstningslokal eller på institutioner
 • rösta med bud
 • rösta från utlandet
 • För de personer som inte själva kan ta sig till en vallokal erbjuder Vadstena kommun ambulerande röstmottagare, som kan komma hem till dig och hjälpa dig att rösta. De ambulerande röstmottagarna är utsedda av valnämnden. Om du behöver boka in ambulerande röstmottagare kan du ringa kommunens växel: 0143-150 00.

Vem ansvarar för valet?

Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av de allmänna valen och valet till Europaparlamentet. Valnämnden ansvarar för att utföra kommunens uppgifter vid val. Valnämndens preliminära rösträkning efter valet äger rum onsdagen efter valdagen. Förrättningen är offentlig.

Så här ser den politiska mandatfördelningen ut i Vadstena kommun.

Valet dag för dag

Året före: Indelningarna i valdistrikt och valkretsar görs i kommunerna.

26 juli: Väljare utomlands kan börja brevrösta från utlandet.

16 augusti: Första dag för väljare utomlands att rösta på en utlandsmyndighet.

22 augusti: Väljare kan förtidsrösta i Sverige.

28 augusti: Sista dag att begära rättelse i röstlängden.

9 september: Valdag.

10 september: Länsstyrelsen påbörjar slutlig sammanräkning.

12 september: Valnämndernas preliminära rösträkning av förtidsröster som inte granskades på valdagen.

19 september: Sista dagen att överklaga valet eller valresultatet.

Efter 19 september: Riksdagsvalet avslutas genom att Valmyndigheten meddelar resultatet i Post- och Inrikes Tidningar. Kommun- och landstingsvalen avslutas genom att länsstyrelsen i sina lokaler lägger fram protokollen för granskning. Källa: Valmyndigheten.

Vallokaler 9 september

Följande vallokaler är på valdagen öppna för röstning mellan kl 08.00-20.00:

 • Distrikt Innerstaden : Biblioteket, Slottsgatan 10
 • Distrikt Kvissberg, Borgmästarområdet m fl: Petrus Magni Skola, Musiksalen, Borgmästargatan 2 A
 • Distrikt Gamla Söder, Nya Söder, Hertigen m fl: Petrus Magni Skola, Matsalen, Borgmästargatan 2 A
 • Distrikt Birgitta, Haga, Hagebyhöga, Hov m fl: Kommunhuset, Klosterledsgatan 35
 • Distrikt Borghamn, Skedet, Rogslösa m fl: Våga Gård, Borghamn

Den vallokal du ska rösta i framgår av det röstkort som alla röstberättigade får från Valmyndigheten dagarna före 22 augusti.

Förtidsröstningslokaler

Från och med 22 augusti t o m 8 september kan du förtidsrösta i kommunen på följande ställen angivna tider:

 • Servicecenter, Kommunhuset, Klostergatan 35: Måndagar-Torsdagar kl 08.00-16.00 och Fredagar kl 08.00-15.00
 • Biblioteket i Vadstena, Slottsgatan 10: Lördagar kl 10-14, Söndagar kl 10-14 och Torsdagar kl 15-19
 • Våga Gård i Borghamn: Onsdag 29 september och Onsdag 5 september kl 15-18.

På valdagen finns möjlighet att förtidsrösta i Kommunhuset kl 08.00-20.00

Förtidsröstningslokaler med begränsat tillträde

Förtidsröstning för boende, personal och anhöriga genomförs också på Vätterngården 30 augusti, Rättspsykiatriska kliniken 31 augusti och på Wasagården 3 september. Tider för denna förtidsröstning kommer att anslås på respektive institution.

Valmyndigheten berättar mer

Valmyndigheten är den centrala myndighet som har det sammanhållande ansvaret för att organisera och genomföra olika val samt informera om möjlighet att rösta i dessa val. På Valmyndighetens webbplats val.se finns information på lättläst svenska, teckenspråk, med lyssnarfunktion och på flera olika språk.