KF 2017-09-27 version 2

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige brukar betraktas som den kommunala motsvarigheten till riksdagen. Det är den enda kommunala församling där ledamöterna väljs direkt av de röstberättigade kommuninvånarna i allmänna val.

Fullmäktige fastställer budget och den kommunala verksamhetens inriktning. Kommunfullmäktige bestämmer kommunens nämnd- och förvaltningsorganisation, utser ledamöter i nämnder och styrelser samt beslutar i övriga ärenden som är av större vikt.

Fullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. De hålls en gång i månaden (utom i januari, juli och augusti), i Rödtornets medborgarsal i Vadstena, kl 18.30.

Videosammanfattningar från sammanträden

Alla politiska sammanträden i Vadstena kommun sammanfattas av respektive ordförande i videoklipp som du hittar på Vadstena Play.

Handlingar och protokoll

Samtliga protokoll från kommunfullmäktige och nämnder i Vadstena kommun som publiceras på webbplatsen är justerade.

2018-02-28

Kommande sammanträden

2018-03-28
2018-04-25
2018-05-30
2018-06-20
2018-10-24
2018-11-28
2018-12-19

KONTAKT

Kommunfullmäktige

Jane Råsten (S)
Ordförande
Mobil: 070-365 88 10
Skicka e-post

Hanna Samuelsson
Kommunsekreterare
Telefon: 0143-150 21
Skicka e-post

LEDAMÖTER

Jane Råsten (S)
Ordförande

Fredrik Almcrantz (K)
Förste vice ordförande

Bo Johansson (C)
Andre vice ordförande

Ordinarie ledamöter
(Gruppledare markeras med fetstil)
Marita Karlsson (S)
Mats Wahrén (K)
Arne Sjöberg (M)
Frida Edholm (K)
Daniel Nord (M)
Anders Ahl (S)
Bengt-O Petersson (K)
Tommy Kennberg (MP)
Suzanne Berglert Åberg (M)
Magnus Gustafsson (S)
Lars Ekström (K)
Urban Tellström (KD)
Desirée Forsén (S)
Gary Sparrborn (M)
Peter Hermansson (SD)
Göran Fältgren (S)
Ing-Marie Fagrell (K)
Dag Källman (V)
Heidi Segrell (L)
Peter Karlsson (M)
Malin Granlund-Feldt (MP)
Anders Agnemar (C)
Maria Johansson Gray (S)
Thérése Granberg (K)
Yvonné Gustafsson (S)
Kerstin Ramå (M)
Johan Lindell (K)
Jörgen Aldrin (S)
Mona Hillman (K)
Christer Casell (M)
Gunilla Sjösten (KD)
Jan-Inge Printz (S)

Ersättare
Margit Berggren Silvheden (C)
Lena Davidsson (C)
Ingemar Lindaräng (L)
Sam Uhlin (L)
Maria Segersäll (V)
Ingvar Frid (V)
Eivor Folkesson (MP)
Peter Asthamn (MP)
Ida Olai (K)
Markus Gustafsson (K)
Malin Löfstedt (K)
Carl-Henrik Juhlin (K)
Anna Harder (K)
Kennerth Sjösten (KD)
Sven-Olof Thellström (KD)
Linda Karlsson Andersson (S)
Lars-Ove Gustafsson (S)
Karin Fornander Sundberg (S)
Leif Jernér (S)
Lena Savoca (S)
Britt-Marie Ejdehage (M)
Emil Carlsson Ramö (M)
Gunilla Edenberg (M)
Kjell Ejdehage (M)