Kommunstyrelsens förvaltning

Tf kommundirektör
Henrik Hendeby
Telefon: 0143-150 60
Skicka e-post

Ekonomichef
Erik Hagström
Telefon: 0143-151 64
Skicka e-post

IT-chef
Roland Jaeger
Telefon: 0143-150 50
Skicka e-post

Tf personalchef
Ingela Ström
Telefon: 0143-150 80
Skicka e-post

Annika Eliasson
Telefon: 0143-150 32
Skicka e-post

Kostchef
Anna Lundstedt
Telefon: 0143-152 88
Skicka e-post

Kommunikationschef
Sofia Löf
Telefon: 0143-150 04
Skicka e-post

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Öppettider
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15

Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pil Lämna synpunkt
Gul pil Vanliga frågor