KONTAKT

Samhällsbyggnadsnämnd
Skicka e-post

Desireé Forsén
Ordförande
Telefon: 070-394 69 84
Skicka e-post

Frida Rosén
Nämndsekreterare
Telefon: 0143-150 91
Skicka e-post