Samhällsbyggnadsnämnd

Samhällsbyggnadsnämnden är ansvariga för samhällsplanering och bygglovfrågor enligt Plan- och bygglagen (PBL) och miljö- och hälsoskyddsfrågor enligt miljöbalken (MB) med flera lagstiftningar.

Nämndens tjänstemannastöd finns inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Samhällsbyggnadsförvaltningen består i sin tur av mark- och exploateringsavdelningen, plan- och bygglovavdelningen samt miljöavdelningen.

Videosammanfattningar från sammanträden

Alla politiska sammanträden i Vadstena kommun sammanfattas av respektive ordförande i videoklipp som du hittar på Vadstena Play.

Handlingar och protokoll

Handlingar och protokoll från politiska sammanträden fr o m 1 januari 2018 hittar du i vårt webbdiarium. Samtliga protokoll som publiceras på webbdiariet är justerade.

Äldre protokoll från tidigare år hittar du här.

Kommande sammanträden

2018-09-04
2018-10-02
2018-11-06
2018-12-04

KONTAKT

Samhällsbyggnadsnämnd
Skicka e-post

Desireé Forsén
Ordförande
Telefon: 070-394 69 84
Skicka e-post

Frida Rosén
Nämndsekreterare
Telefon: 0143-150 91
Skicka e-post

LEDAMÖTER

Desireé Forsén (S)
Ordförande

Carl-Henrik Juhlin (K)
Förste vice ordförande

Gary Sparrborn (M)
Andre vice ordförande

Ordinarie ledamöter
Bob Råsten (S)
Lars Ekström (K)
Emil Carlsson-Ramö (M)
Kennerth Sjösten (KD)

Ersättare
Anncathrin Kristiansson (S)
Per-Arne Pettersson (S)
Per Sommar (K)
Mona Hillman (K)
Peter Karlsson (M)
Anna Lind (MP)
Jan Engholm (C)