Kultur- och utbildningsnämnd

Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar för frågor som rör kultur, utbildning och fritid.

Nämnden består av sju ledamöter och sju ersättare och sammanträder ungefär en gång i månaden.

Videosammanfattningar från sammanträden

Alla politiska sammanträden i Vadstena kommun sammanfattas av respektive ordförande i videoklipp som du hittar på Vadstena Play.

Handlingar och protokoll

Handlingar och protokoll från politiska sammanträden fr o m 1 januari 2018 hittar du i vårt webbdiarium. Samtliga protokoll som publiceras på webbdiariet är justerade.

Äldre protokoll från tidigare år hittar du här.

Kommande sammanträden

2018-09-03
2018-10-01
2018-11-05
2018-12-03

KONTAKT

Kultur- och utbildningsnämnd
Skicka e-post

Göran Fältgren (S)
Ordförande
Telefon: 070-458 07 04
Skicka e-post

Katarina Andersson
Nämndsekreterare
Telefon: 0143-152 01
Skicka e-post

LEDAMÖTER

Göran Fältgren (S)
Ordförande

Jenny Eriksdotter (M)
Först vice ordförande

Johan Lindell (K)
Andre vice ordförande

Ordinarie ledamöter
Bashar Abboud (S)
Bo Johansson (C)
Monika Eriksson Lindgren (MP)
Markus Gustafsson (K)

Ersättare
Karin Fornander Sundberg (S)
Anncathrin Kristiansson (S)
Carl-Henrik Juhlin (K)
Niklas Johansson (M)
Heidi Segrell (L)
Ida Olai (K)
Gunilla Sjösten (KD)