Rödtornet vadstena träd

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen är kommunens "regering". Den består av 11 ledamöter och 11 ersättare som sammanträder ungefär en gång i månaden.

Kommunstyrelsen bereder ärenden till kommunfullmäktige och verkställer de fullmäktigebeslut som inte verkställs av annan nämnd/styrelse. Styrelsen leder och samordnar också kommunens ekonomi, har ett övergripande arbetsgivaransvar samt ansvarar för den översiktliga fysiska planeringen.

Videosammanfattningar från sammanträden

Alla politiska sammanträden i Vadstena kommun sammanfattas av respektive ordförande i videoklipp som du hittar på Vadstena Play.

Handlingar och protokoll

Handlingar och protokoll från politiska sammanträden fr o m 1 januari 2018 hittar du i vårt webbdiarium. Samtliga protokoll som publiceras på webbdiariet är justerade.

Äldre protokoll från tidigare år hittar du här.

Kommande sammanträden

2018-09-12
2018-10-10
2018-11-14
2018-12-12

 

KONTAKT

Kommunstyrelse
Skicka e-post

Anders Hedeborg (S)
Ordförande
Mobil: 070-761 43 17
Skicka e-post

Christina Andersson
Kommunsekreterare
Telefon: 0143-150 02
Skicka e-post

LEDAMÖTER

Anders Hedeborg (S)
Ordförande

Arne Sjöberg (M)
Förste vice ordförande

Frida Edholm (K)
Andre vice ordförande

Ordinarie ledamöter
Magnus Gustafsson (S)
Anders Agnemar (C)
Jane Råsten (S)
Fredrik Almcrantz (K)
Tommy Kennberg (MP)
Peter Karlsson (M)
Malin Löfstedt (K)
Gunilla Sjösten (KD)

Ersättare
Dick Isaksson (S)
Maria Johansson Gray (S)
Lars Ekström (K)
Elin Andersson (S)
Camilla Westling (C)
Gary Sparrborn (M)
Bengt-O Petersson (K)
Daniel Nord (M)
Vakant (S)
Eva Mattsson (K)
Ingegerd Lindaräng (L)