Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige brukar betraktas som den kommunala motsvarigheten till riksdagen. Det är den enda kommunala församling där ledamöterna väljs direkt av de röstberättigade kommuninvånarna i allmänna val.

Fullmäktige fastställer budget och den kommunala verksamhetens inriktning. Kommunfullmäktige bestämmer kommunens nämnd- och förvaltningsorganisation, utser ledamöter i nämnder och styrelser samt beslutar i övriga ärenden som är av större vikt.

Fullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. De hålls en gång i månaden (utom i januari, juli och augusti), i Rödtornets medborgarsal i Vadstena, kl 18.30.

Videosammanfattningar från sammanträden

Alla politiska sammanträden i Vadstena kommun sammanfattas av respektive ordförande i videoklipp som du hittar på Vadstena Play.

Handlingar och protokoll

Handlingar och protokoll från politiska sammanträden fr o m 1 januari 2018 hittar du i vårt webbdiarium. Samtliga protokoll som publiceras på webbdiariet är justerade.

Äldre protokoll från tidigare år hittar du här.

Kommande sammanträden

2018-10-24
2018-11-28
2018-12-19

KONTAKT

Kommunfullmäktige

Anders Agnemar (C)
Ålderspresident (tjänstgör som ordförande fram till att en ny ordförande har utsetts efter valet)
Skicka e-post

Hanna Samuelsson
Kommunsekreterare
Telefon: 0143-150 21
Skicka e-post

LEDAMÖTER

 

Ordinarie ledamöter
(Gruppledare markeras med fetstil)
Peter Karlsson (M)
Desirée Forsén (S)
Frida Edholm (K)
Carl-William Franzén (M)
Anders Hedeborg (S)
Lars Ekström (K)
Anders Agnemar (C)
Dan Olsson (SD)
Dag Källman (V)
Arne Sjöberg (M)
Fabian Thun (S)
Eva Mattsson (K)
Tommy Kennberg (MP)
Kerstin Ramå (M)
Gunilla Sjösten (KD)
Jenny Bytander (S)
Carl-Henrik Juhlin (K)
Camilla Westling (C)
Jan Sundström (M)
Magnus Gustafsson (S)
Malin Löfstedt (K)
Thomas Strandberg (SD)
Gary Sparrborn (M)
Jane Råsten (S)
Bengt-O Petersson (K)
Eva Skoog (V)
Carl-Johan Sommar (M)
Göran Fältgren (S)
Mats Wahrén (K)
Bo Johansson (C)
Camilla Anneflod (M)
Victoria Gustafsson (S)
Johan Lindell (K)
Björn Sandberg (SD)
Julia Bernzen (MP)

Ersättare
Emil Carlsson Ramö (M)
Patrik Vidarsson (M)
Eva Sparrborn (M)
Daniel Nord (M)
Jan-Inge Printz (S)
Yvonné Gustafsson (S)
Bashar Abboud (S)
Sabina Grandin (S)
Moa Bjärestrand-Lindqvist (K)
Ing-Marie Fagrell (K)
Kenneth Rydenlund (K)
Markus Gustafsson (K)
Margit Berggren Silvheden (C)
Lena Davidsson (C)
Gun Möller (V)
Anita Källman (V)
Sten Mattsson (MP)
Eivor Folkesson (MP)
Urban Tellström (KD)
Kennerth Sjösten (KD)