Ritning skiss bygg arkitekt

Exempel på ritningar

Nedan finns exempelritningar som är fackmannamässigt utförda för fem olika typer av byggprojekt.

Exempel 1 - Nybyggnad av enbostadshus med garage

Nybyggnation av ett enbostadshus med garage inom planlagt område. Åtgärden överensstämmer med detaljplanen och byggnaderna har en sammanlagd area av 160 kvm. Vid handläggningen kommer kommunicering ske med berörda grannarna som gränsar mot fastigheten. Utstakning och kontrollmätning krävs alltid vid nybyggnation.


Ritningar:

Plan-, sektion- och systemritningar

Fasadritning, enbostadshus

Plan-, fasad- och sektionsritning, garage

Situationsplan (baserad på nybyggnadskarta)


Exempel 2 - Tillbyggnad av enbostadshus

Tillbyggnad av ett enbostadshus inom planlagt område och åtgärden överensstämmer med detaljplanen. Tillbyggnadens area är 45,8 kvm. Vid handläggningen kommer kommunicering ske med de berörda grannarna som gränsar mot fastigheten. Handläggaren beslutar om utstakning och kontrollmätning krävs.

Ritningar:

Fasad- och sektionsritning

Plan- och systemritning

Situationsplan (baserad på förenklad nybyggnadskarta)


Exempel 3 - Tillbyggnad av enbostadshus (enkelt uterum)

Tillbyggnad av ett enbostadshus med en enkel variant av ett uterum inom planlagt område. Åtgärden överensstämmer med detaljplanen. Uterummets area är 24,8 kvm. Vid handläggningen kommer kommunicering ske med de berörda grannarna som gränsar mot fastigheten. Handläggaren beslutar om utstakning och kontrollmätning krävs.

Ritningar:

Plan- och fasadritning

Situationsplan (baserad på utdrag ur primärkarta)


Exempel 4 - Tillbyggnad av enbostadshus (komplicerat uterum)

Tillbyggnad av ett enbostadshus med en mer komplicerad variant av ett uterum inom planlagt område. Åtgärden överensstämmer med detaljplanen. Uterummets area är 24,8 kvm. Vid handläggningen kommer kommunicering ske med de berörda grannarna som gränsar mot fastigheten. Handläggaren beslutar om utstakning och kontrollmätning krävs.

Ritningar:

Plan-, fasad- och sektionsritning

Situationsplan (baserad på utdrag ur primärkarta)


Exempel 5 - Installation av eldstad och rökkanal

Vid installation av eldstad krävs inte bygglov. Däremot måste en anmälan lämnas in (samma blankett som för bygglov).

Ritningar:

Plan- och fasadritning