Eldstad kamin kakelugn elda miljö

Energi- och klimatrådgivning

Människans energianvändning och utsläpp av växthusgaser, genom förbränning av fossila bränslen som kol, olja och gas, orsakar förstärkt växthuseffekt. Detta medför i sin tur klimatförändringar på vår jord.

Ingen vet säkert vad som händer med klimatet i framtiden och vilka följder förändringarna kan innebära för samhället. FN:s klimatpanel IPCC räknar med att jordens medeltemperatur fortsätter att stiga och att denna temperaturförändring kommer att orsaka extrema väderförhållanden som översvämningar, värmeböljor, torka och stigande havsnivåer.

För att hejda klimatförändringarna behöver vi alla, såväl privatpersoner som företag och organisationer arbeta för att minska vår energianvändning och satsa på förnybara energikällor samt energieffektiv teknik.

Vadstena kommuns arbete

Vadstena kommun arbetar med områdena energi och klimat till exempel via energiplanen som ett styrande dokument samt genom aktiva rådgivningsinsatser och stöd till hushåll, små- och medelstora företag och organisationer.

KONTAKT

Energi- och klimatrådgivare
Ann-Christin Nilsson Cedermo
Telefon: 070-609 07 00
Skicka e-post