Validering

Under hösten 2014 påbörjas arbetet med att bygga upp ett Valideringscentrum i Motala kommun. Tanken är att du ska kunna få dina erfarenheter och kunskaper synliggjorda, bekräftade och dokumenterade.

Läs mer om valideringen!

KONTAKT

Studie- och yrkesvägledare i Motala kommun 
Växel: 0141-22 50 00