Barn mössa gunga glad

Öppna förskolan

Öppna förskolan är en kommunal pedagogisk verksamhet som är en social mötesplats för vuxna och barn. Vi har öppet alla onsdagar (ej lov) mellan klockan 09:00  - 11.30.

På Öppna förskolan arbetar vi med:
• Stöd i barns utveckling
• Lustfyllt lärande i leken
• Uppmuntran och stöd i föräldrarollen

Till Öppna förskolan är föräldrar och barn välkomna tillsammans. Här kan ni delta i olika aktiviteter tillsammans med andra barn och vuxna och ni som föräldrar kan få råd och stöd här. Här finns möjlighet att knyta nya kontakter med andra barnfamiljer. 

Karta

På öppna förskolan arbetar specialpedagog Maria Grundström och BVC-sköterska Lotta Rapp.

Tema våren 2018

v. 3, 17/1 kl. 09.30
Besök av Ann- Marie Rylander från Folktandvården. Tips och råd om tandhälsa för barn 0-2 år.

v. 4, 24/1 kl. 09.30
Besök av Bibliotekspedagog Emelie Paulsson. Boktips och läsråd för de allra yngsta.

v. 5, 31/1 kl. 09.30
Besök av Carmen Söderstedt och Annelie Runzell, familjebehandlare på IFO, enheten för Råd och stöd, som berättar om sin verksamhet.

v. 6, 7/2 kl. 09.30
Lotta från BVC pratar om hur vi ska agera vid händelse av luftvägsstopp. 

Vecka 8 är det stängt för sportlov 

v. 9, 28/2 kl. 09.30
Maria G berättar om barns tidiga språkutveckling. Besök av Vadstena kommuns förskolechef Katarina Österdahl.

v. 11, 14/3 kl. 09.30
Jenny Ingman, kock på Förskolan Blanka inspirerar kring de yngsta barnens mat och måltider.

 Vecka 12 och 13 pysslar vi inför påsken, vecka 14 är det stängt för påsklov.

 

Varmt Välkomna
Maria & Lotta

KONTAKT

Förskolechef
Katarina Österdahl
Telefon: 073 086 11 37

Biträdande förskolechef
Maria Grundström
Telefon 076 - 118 30 57

Kalkhagsvägen 4
592 40 Vadstnena

Genom vår interaktiva karttjänst kan du söka information om skolor, detaljplaner och besöksmål i Vadstena kommun.